این پکیج دارای 6 فایل PDF است.
عبارت اند از :
-فرم اطلاعات برنامه ریزی
-برنامه ریزی هفتگی
-فرم تکمیلی برنامه ریزی روزانه
-فرم مبحث بندی آزمون
-مقاله برنامه ریزی
-هدف

وقیمت آن فقط 10 هزار تومان هست.

برای خرید روی سبد خرید کلیک کنید.